• 29 Σεπ 2023

Θεματικό εργαστήριο – focus group με τίτλο: «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Οικονομία Διαμοιρασμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) υλοποιεί την πράξη «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας MIS 5075872, στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020, /Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων». Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία EEO Group A.E.

Η πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε νέες θέσεις εργασίας και σε νέες απαιτούμενες δεξιότητες, ως συνέπεια του οικονομικού μετασχηματισμού, αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την επιμόρφωση των εργαζομένων, την επαγγελματική κατάρτιση, την καταπολέμηση της ανεργίας και την ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου περιλαμβάνεται το έργο «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» και προωθείται η αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως προς την διάγνωση/παρακολούθηση των αναγκών του τοπικού παραγωγικού συστήματος και των τάσεων που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας, με στόχο τον ορθό σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που αφορά τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους άνεργους.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κος Νεκτάριος Φαρμάκης σας προσκαλεί σε θεματικό εργαστήριο – focus group που διοργανώνεται με τίτλο: «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Οικονομία Διαμοιρασμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Τόπος Διεξαγωγής: Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Ερμού 78, Πάτρα, 262 21
Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, 12.00 μ.μ.
Προσέλευση: 12.00 μ.μ.

Το Focus Group αποσκοπεί στην ενημέρωση και στην κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για το έργο του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, προκειμένου να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Οικονομίας Διαμοιρασμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το εργαστήριο είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό.

Πρόγραμμα Θεματικού Εργαστηρίου

12.00 – 12.20 Προσέλευση – Εγγραφή
12.20 – 12.25 Χαιρετισμός κ. Κατσάνου Κωνσταντίνου, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολιτικής Δυτικής Ελλάδας, Διευθύνοντα Συμβούλου - εκπροσώπου του Αναδόχου του έργου: EEO Group A.E.
12.25 – 12.40 Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης για την απασχόληση στον τομέα «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Οικονομία Διαμοιρασμού», κ. Κώτσιος Βάιος, Δρ. Επιστημών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, Ερευνητής – Αναλυτής Αγοράς Εργασίας, Data to Action
12.40 – 12.55 Αποτύπωση τάσεων και προοπτικές εξέλιξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Οικονομία Διαμοιρασμού» στην Δυτική Ελλάδα, κ. Kοπανιτσάνος Κωνσταντίνος, Μεσίτης Real Estate
12.55 – 13.10 Προοπτικές νέων θέσεων εργασίας και απόκτησης δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα, κ. Μαρίνος Θεοχάρης, Δρ. Οικονομικής Ανάλυσης – Σύμβουλος ΕΕΟ Group
13.10 – 13.30 Προτάσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα – Ερωτήσεις – Συζήτηση – Κλείσιμο