Χρήσιμες συνδέσεις

 

Για ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε δράσεις κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης:

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - ΔΥΠΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Για ενδιαφερόμενους φορείς:

Έξυπνος Τουρισμός