Θεσμικό Πλαίσιο

Το έργο εντάσσεται συνδέεται με θεσμικές υποχρεώσεις της Περιφέρειας σε σχέση με την λειτουργία επιχειρησιακού δικτύου φορέων και οργανισμών στο πλαίσιο του «Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας -ΜΔΑΑΕ» Ν. 4368/2016 – ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016 - Άρθρα 85 & 86 καθώς και με πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις για την διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας όπως αυτές καθορίζονται με τον Ν. 4921/2022 – ΦΕΚ Α 75/18-4-2022 – Άρθρο 32 με επισπεύδοντα φορέα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥ)/ Μονάδα Εμπειρογνωμόνων.

Άρθρα 85 & 86
Ν. 4368/2016 - ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016
quotation

 

Άρθρο 32
Ν. 4921/2022 – ΦΕΚ Α 75/18-4-2022
quotation