Στοχευμένα focus group του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας
  • 10 Φεβ 2023

Στοχευμένα focus group του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας

Σημαντική συμμετοχή είχαν δυο στοχευμένα θεματικά εργαστήρια -focus group στους τομείς Υγείας - Κοινωνικής Μέριμνας  και  στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τα οποία υλοποιήθηκαν με εκπροσώπηση τοπικών κοινωνικών φορέων, επιστημόνων, επιχειρηματιών και στελεχών του τομέα της Υγείας και Πρόνοιας και των ΤΠΕ  από όλους του Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Θεματικό εργαστήριο – focus group με τίτλο: «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
  • 10 Φεβ 2023

Θεματικό εργαστήριο – focus group με τίτλο: «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) υλοποιεί την πράξη «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας MIS 5075872, στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020, /Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων». Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία EEO Group A.E.