• 12 Ιουλ 2023

Θεματικό εργαστήριο με τίτλο: «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας σε ειδικότητες του Οπτικοακουστικού τομέα, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Social Media Marketing στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) υλοποιεί την πράξη «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας MIS 5075872, στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020, /Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων». Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία EEO Group A.E.

Η πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε νέες θέσεις εργασίας και σε νέες απαιτούμενες δεξιότητες, ως συνέπεια του οικονομικού μετασχηματισμού, αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την επιμόρφωση των εργαζομένων, την επαγγελματική κατάρτιση, την καταπολέμηση της ανεργίας και την ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου περιλαμβάνεται το έργο «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» και προωθείται η αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως προς την διάγνωση/παρακολούθηση των αναγκών του τοπικού παραγωγικού συστήματος και των τάσεων που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας, με στόχο τον ορθό σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που αφορά τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους άνεργους.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κος Νεκτάριος Φαρμάκης σας προσκαλεί σε θεματικό εργαστήριο – focus group που διοργανώνεται με τίτλο: «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας σε ειδικότητες του Οπτικοακουστικού τομέα, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Social Media Marketing στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Τόπος Διεξαγωγής: AIROTEL ACHAIA BEACH HOTEL, Καστελλόκαμπος Πάτρας
Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023, 11.00 π.μ.
Προσέλευση: 11.00 π.μ.
Την εκδήλωση συντονίζει η δημοσιογράφος κ. Άντυ Μαγνησαλή

Το Focus Group αποσκοπεί στην ενημέρωση και στην κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για το έργο του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, προκειμένου να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον Οπτικοακουστικό τομέα, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Social Media Marketing στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το εργαστήριο είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό.

Πρόγραμμα Θεματικού Εργαστηρίου

11.00 – 11.20 Προσέλευση – Εγγραφή
11.20 – 11.25 Χαιρετισμός κ. Ζαΐμη Φωκίωνα, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Κατσάνου Κωνσταντίνου, Γενικού Δ/ντη – εκπρόσωπος του Αναδόχου του έργου: EEO Group A.E.
11.25 – 11.40 Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης και τάσεων για την απασχόληση στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κ Κώτσιος Βάιος, Δρ. Επιστημών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, Ερευνητής – Αναλυτής Αγοράς Εργασίας, Data to Action
11.40 – 11.55 Ο τομέας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Δυτική Ελλάδα, προοπτικές εξέλιξης και παρουσίαση τάσεων, κ Μαρίνος Θεοχάρης, Δρ Οικονομικής Ανάλυσης Σύμβουλος ΕΕΟ Group
11.55 – 12.10 Social Media Marketing Εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, κ Περισανίδης Γεώργιος, Social Media Specialist
12.10 – 12.25 Προτάσεις δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κ Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος, Σύμβουλος ΕΕΟ Group
12.25 – 12.45 Προτάσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού – Ερωτήσεις – Συζήτηση – Κλείσιμο