• 10 Φεβ 2023

Θεματικό εργαστήριο – focus group με τίτλο: «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) υλοποιεί την πράξη «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας MIS 5075872, στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020, /Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων». Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία EEO Group A.E.

Η πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε νέες θέσεις εργασίας και σε νέες απαιτούμενες δεξιότητες, ως συνέπεια του οικονομικού μετασχηματισμού, αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την επιμόρφωση των εργαζομένων, την επαγγελματική κατάρτιση, την καταπολέμηση της ανεργίας και την ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου περιλαμβάνεται το έργο «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» και προωθείται η αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως προς την διάγνωση/παρακολούθηση των αναγκών του τοπικού παραγωγικού συστήματος και των τάσεων που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας, με στόχο τον ορθό σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που αφορά τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους άνεργους.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κος Νεκτάριος Φαρμάκης σας προσκαλεί στο θεματικό εργαστήριο – focus group με τίτλο: «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Τόπος Διεξαγωγής: Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, 14.00 μ.μ.
Χώρος: Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
Προσέλευση: 14.00 π.μ.

Το Focus Group αποσκοπεί στην ενημέρωση και στην κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για το έργο του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, προκειμένου να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το εργαστήριο είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό.

Πρόγραμμα Θεματικού Εργαστηρίου

14.00 – 14.20 Προσέλευση – Εγγραφή
14.20 – 14.25 Χαιρετισμός κ. Ζαΐμη Φωκίωνα, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
14.25 – 14.35 Χαιρετισμός κ. Κατσάνου Κωνσταντίνου, Γενικού Δ/ντη – εκπρόσωπος του Αναδόχου του έργου: EEO Group A.E.
14.35 – 14.55 Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης και τάσεων για την απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ στη Δυτική Ελλάδα, κ. Κώτσιος Βάιος, Δρ. Επιστημών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, Ερευνητής – Αναλυτής Αγοράς Εργασίας, Data to Action
14.55 – 15.15 Ο τομέας των ΤΠΕ στην Δυτική Ελλάδα, προοπτικές εξέλιξης και παρουσίαση τάσεων, κ. Τσούμπελης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου Αχαΐας
15.15 – 15.30 Προοπτικές νέων θέσεων εργασίας και απόκτησης δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα των ΤΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, κ. Τσάκωνας Άγγελος και Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος, Σύμβουλοι ΕΕΟ Group
15.30 – 15.45 Προτάσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ – Ερωτήσεις – Συζήτηση – Κλείσιμο