• 24 Ιουν 2022

Σημαντική συμμετοχή στις Ενέργειες διαβούλευσης του Περιφερειακού Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Με σημαντική προσέλευση επιστημόνων, εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Πάτρας, επιχειρηματιών σε τομείς αιχμής και στελεχών της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διεξάχθηκαν με επιτυχία οι πρώτες ενέργειες διαβούλευσης - θεματικά εργαστήρια (Focus Group) του έργου του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο οποίος λειτουργεί μέσω της Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) στο πλαίσιο του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Στα στρογγυλά τραπέζια (Focus Group) που πραγματοποιήθηκαν στις 22/06/2022 στο Ξενοδοχείο TZAKI, στην Πάτρα, παρουσιάσθηκαν σημαντικά θέματα από εξειδικευμένους ομιλητές για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε νέες θέσεις εργασίας και σε νέες απαιτούμενες δεξιότητες που αφορούν συγκεκριμένους αναπτυξιακούς τομείς της Περιφέρειας. Ειδικότερα, οι εν λόγω τομείς αφορούσαν: τον τομέα Πολιτισμού και Ψηφιακών Εργαλείων για την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών, τον τομέα Ενέργειας/Ενεργειακής Εξοικονόμησης και τον τομέα Πράσινης Οικονομίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας κός Ζαΐμης Φωκίων παρουσίασε τους στόχους του έργου για την Περιφερειακή Αρχή και τις προτεραιότητες που τίθονται για την εξασφάλιση τεκμηριωμένης επιστημονικής διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, με απώτερο στόχο την υλοποίηση, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, δράσεων και προγραμμάτων συμβατών με τις υπάρχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας μέσω της αξιοποίησης σημαντικών κοινοτικών και εθνικών πόρων (ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας και άλλα τομεακά Προγράμματα).

Οι κος Κουτσομιχάλης Άγγελος Επιστημονικός Δ/ντής και οι κ Θελερίτης Νίκος και Πρελορέντζος Αρσένης, σύμβουλοι - στελέχη του Αναδόχου εταιρείας ΕΕΟ GROUP A.E ανέλυσαν τις ευκαιρίες υλοποίησης στοχευμένων δράσεων για το ανθρώπινο δυναμικό που μπορούν να ενισχύσουν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε επίπεδο επιμόρφωσης των εργαζομένων, επαγγελματικής κατάρτισης και ένταξης ανέργων στην αγορά εργασίας σε θέσεις απασχόλησης με βιώσιμη προοπτική σε αναπτυξιακούς τομείς της Περιφέρειας. Ο κος Βάιος Κώτσιος Δρ. Επιστημών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, Ερευνητής - Αναλυτής Αγοράς Εργασίας, παρουσίασε τα εργαλεία πληροφορικής και υποστήριξης λήψης αποφάσεων του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας που περιλαμβάνουν ταυτόχρονη ανάλυση δεδομένων και τάσεων για την απασχόληση σε όλους τους τομείς στη Δυτική Ελλάδα. Ο κος Κασιόλας Βασίλης και οι κυρίες Τσώκου Θεοδώρα και Τασοπούλου Βίβιαν σύμβουλοι περιφερειακής ανάπτυξης - στελέχη της συνεργαζόμενης στο έργο εταιρείας DATA CONSULTANTS παρουσίασαν αναλυτικές προοπτικές της αγοράς εργασίας για επαγγέλματα και ζητούμενες δεξιότητες στους ανωτέρω τομείς.

Σχετικές ενέργειες διαβούλευσης θα διεξαχθούν και το επόμενο διάστημα προκειμένου να ενισχυθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Περιφέρειας και σε άλλους τομείς που αποτελούν προτεραιότητα για την περιφέρεια. Περισσότερες Πληροφορίες για τον Περιφερειακό Μηχανισμό Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας MIS 5075872», στον διαδικτυακό τόπο https://www.pde-mae.gr/