• 13 Ιουλ 2022

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο επιπλέον Θεματικά Εργαστήρια (Focus Group) για τους Τομείς του Τουρισμού και της Βιομηχανίας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με μεγάλη σ

Σε συνέχεια των επιτυχημένων θεματικών εργαστηρίων στους Τομείς της Ενέργειας/Ενεργειακής Εξοικονόμησης, της Πράσινης Οικονομίας και του Πολιτισμού και Ψηφιακών Εργαλείων για την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών που έλαβαν χώρα τον Ιούνιο, πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο επιπλέον δύο θεματικά εργαστήρια (Focus Group) στους τομείς της Βιομηχανίας και του Τουρισμού στο πλαίσιο του έργου του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Και τα δύο θεματικά εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν με σημαντική προσέλευση επιχειρηματιών, επιστημόνων, εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Πάτρας και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Μηχανισμός, ο οποίος λειτουργεί μέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) στο πλαίσιο του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και ο οποίος συνιστά μια στοχευμένη πολιτική της Περιφέρειας, αξιοποιεί σύγχρονα και «έξυπνα» εργαλεία πληροφορικής και υποστήριξης λήψης αποφάσεων με ταυτόχρονη ανάλυση δεδομένων και τάσεων για την απασχόληση σε όλους τους οικονομικούς τομείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Στα στρογγυλά τραπέζια (Focus Group) που πραγματοποιήθηκαν στις 12/07/2022 στο Ξενοδοχείο POSEIDWN PALACE, στην Πάτρα, παρουσιάσθηκαν σημαντικά θέματα από τοπικούς φορείς και εξειδικευμένους ομιλητές για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε νέες θέσεις εργασίας και σε νέες απαιτούμενες δεξιότητες που αφορούν συγκεκριμένους αναπτυξιακούς τομείς της Περιφέρειας (Βιομηχανία και Τουρισμό).

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας κός Ζαΐμης Φωκίων παρουσίασε τα έργα, τις πολιτικές και τις δράσεις που εκτελεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στους ανωτέρω τομείς παρέμβασης, όπως το Πρόγραμμα Σύγχρονη Μεταποίηση το οποίο πραγματοποιείται μέσω του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας. Με έμφαση τόνισε την σημασία ύπαρξης επιστημονικά τεκμηριωμένης διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, με απώτερο σκοπό την εκμετάλλευση κοινοτικών και εθνικών πόρων (ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας και άλλα Τομεακά Προγράμματα) υπέρ του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας.

Ο καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών κος Αλκιβιάδης Παναγόπουλος παρουσίασε τις τάσεις και την δυναμική του Τουρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ ο κος Σουλάκης Βασίλης, επιστημονικός συνεργάτης της Αναδόχου εταιρείας ΕΕΟ GROUP A.E, παρουσίασε αναλυτικά τις προοπτικές της αγοράς εργασίας για επαγγέλματα και ζητούμενες δεξιότητες, για αμφότερους τους παραπάνω τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Εκπρόσωποι τοπικών παραγωγικών και αυτοδιοικητικών φορέων, όπως ο κος Ντεμίρης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Δυτικής Αχαΐας) και ο κος Σπύρος Σταυρογιαννόπουλος (Αντιδήμαρχος Δήμου Δυτικής Αχαΐας), κατέθεσαν ουσιώδεις προτάσεις για την αναβάθμιση των προοπτικών του Τουρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και οι οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν καλύτερες ευκαιρίες εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό της.

Οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας ΕΕΟ GROUP A.E. οι κοι Κατσάνος Κωνσταντίνος Δ/νων Σύμβουλος και Κουτσομιχάλης Άγγελος Επιστημονικός Δ/ντής, καθώς και οι κ Θελερίτης Νίκος και Πρελορέντζος Αρσένης, σύμβουλοι - στελέχη της αναδόχου εταιρείας, ανέλυσαν τις ευκαιρίες υλοποίησης στοχευμένων δράσεων για το ανθρώπινο δυναμικό που μπορούν να ενισχύσουν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των εργαζομένων και των ανέργων.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν θα μπορούσαν να λάβουν μέρος στην έρευνα που πραγματοποιείται για την προοπτική των υπό εξέταση τομέων οικονομικής δραστηριότητας και τη διάγνωση των αναγκών σε νέες θέσεις εργασίας και νέες δεξιότητες στους παρακάτω συνδέσμους (Link):

Σχετικές ενέργειες διαβούλευσης θα διεξαχθούν προκειμένου να ενισχυθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Περιφέρειας και σε άλλους τομείς που αποτελούν προτεραιότητα για την περιφέρεια.

Περισσότερες Πληροφορίες για τον Περιφερειακό Μηχανισμό Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας MIS 5075872», στον διαδικτυακό τόπο https://www.pde-mae.gr/