• 22 Ιουν 2022

Θεματικό εργαστήριο – focus group με τίτλο: «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα Πολιτισμού και των Ψηφιακών Εργαλείων για την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) υλοποιεί την πράξη «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας MIS 5075872, στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020, /Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων». Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία EEO Group A.E.

Η πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε νέες θέσεις εργασίας και σε νέες απαιτούμενες δεξιότητες, ως συνέπεια του οικονομικού μετασχηματισμού, αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την επιμόρφωση των εργαζομένων, την επαγγελματική κατάρτιση, την καταπολέμηση της ανεργίας και την ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου περιλαμβάνεται το έργο «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» και προωθείται η αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως προς την διάγνωση/παρακολούθηση των αναγκών του τοπικού παραγωγικού συστήματος και των τάσεων που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας, με στόχο τον ορθό σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που αφορά τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους άνεργους.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κος Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος σε θέματα επιχειρηματικότητας, κος Ζαίμης Φωκίων σας προσκαλούν σε θεματικό εργαστήριο – focus group που διοργανώνεται με τίτλο: «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα Πολιτισμού και των Ψηφιακών Εργαλείων για την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Τόπος Διεξαγωγής: Πάτρα, Ξενοδοχείο ΤΖΑΚΙ
Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, 10.00 π.μ.
Χώρος: Αίθουσα Συνεδρίων «Αφροδίτη»
Προσέλευση: 10.00 π.μ.

Το θεματικό εργαστήριο – focus group αποσκοπεί στην ενημέρωση και κινητοποίηση τους των αρμόδιων φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ανωτέρω τομέα της οικονομίας, προκειμένου να ενημερωθούν και να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στον σχεδιασμό προτάσεων για δράσεις συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που θα ωφελήσουν το ανθρώπινο δυναμικό και τις σχετικές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια

Η παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς.