• 15 Δεκ 2022

Θεματικό εργαστήριο – focus group με τίτλο: «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα των Κατασκευών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) υλοποιεί την πράξη «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας MIS 5075872, στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020, /Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων». Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία EEO Group A.E.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Φαρμάκης Νεκτάριος σας προσκαλεί στο θεματικό εργαστήριο – focus group με τίτλο: «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα των Κατασκευών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» Κωδικός ΟΠΣ/ MIS 5075872 που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου και ώρα 16.00 μ.μ. στην Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 26441, Πάτρα.

Τόπος Διεξαγωγής: Πάτρα, Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 26441
Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, ώρα 16.00
Χώρος: Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
Προσέλευση: 16.00

Το Focus Group αποσκοπεί στην ενημέρωση και στην κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για το έργο του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, προκειμένου να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των Κατασκευών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το εργαστήριο είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό.

Πρόγραμμα Ενημερωτικής Ημερίδας

16.00 – 16.20 Προσέλευση – Εγγραφή
16.20 – 16.25 Χαιρετισμός κ. Ζαΐμη Φωκίωνα, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16.25 – 16.35 Χαιρετισμός κ. Κουτσομιχάλη Άγγελου, Επιστημονικού Δ/ντη – εκπρόσωπος του Αναδόχου του έργου: EEO Group A.E.
16.35 – 16.55 Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης και τάσεων για την απασχόληση στον τομέα των Κατασκευών στη Δυτική Ελλάδα, κ. Κώτσιος Βάιος, Δρ. Επιστημών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, Ερευνητής – Αναλυτής Αγοράς Εργασίας, Data to Action
16.55 – 17.15 κ. Αϊβαλής Βασίλης, Πρόεδρος Τ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδας
17.15 – 17.30 Προοπτικές νέων θέσεων εργασίας και απόκτησης δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα των Κατασκευών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, κ. Θελερίτης Νίκος και Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος, Σύμβουλοι ΕΕΟ Group
17.30 – 17.45 Προτάσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των Κατασκευών – Ερωτήσεις – Συζήτηση – Κλείσιμο