• 09 Δεκ 2022

Θεματικό εργαστήριο – focus group με τίτλο: «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) υλοποιεί την πράξη «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας MIS 5075872, στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020, /Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων». Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία EEO Group A.E.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Φαρμάκης Νεκτάριος σας προσκαλεί στο θεματικό εργαστήριο – focus group με τίτλο: «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» Κωδικός ΟΠΣ/ MIS 5075872 που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00 μ.μ. στην Αίθουσα Αιτωλικής Αναπτυξιακής Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιτέας (Κόμβος Περιφερειακού), 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου.

Τόπος Διεξαγωγής: Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιτέας (Κόμβος Περιφερειακού), 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου
Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου, ώρα 14.00
Χώρος: Αίθουσα Αιτωλικής Αναπτυξιακής A.E.
Προσέλευση: 14.00

Το Focus Group αποσκοπεί στην ενημέρωση και στην κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για το έργο του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, προκειμένου να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το εργαστήριο είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό.

Πρόγραμμα Ενημερωτικής Ημερίδας

14.00 – 14.20 Προσέλευση – Εγγραφή
14.20 – 14.25 Χαιρετισμός κ. Ζαΐμη Φωκίωνα, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
14.25 – 14.35 Χαιρετισμός κ. Μιχαλόπουλου Χαράλαμπου, Γενικού Δ/ντη Αιτωλικής Αναπτυξιακής και κ. Κουτσομιχάλη Άγγελου, Επιστημονικού Δ/ντη – εκπρόσωπος του Αναδόχου του έργου: EEO Group A.E.
14.35 – 14.55 Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης και τάσεων για την απασχόληση στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας στη Δυτική Ελλάδα, κ. Κώτσιος Βάιος, Δρ. Επιστημών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, Ερευνητής – Αναλυτής Αγοράς Εργασίας, Data to Action
14.55 – 15.15 Γαλάζια Οικονομία στην Δυτική Ελλάδα: Τομείς μικρής παράκτιας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, Δρ. Παρπούρα Άλκηστις, Τμήμα Αλιείας, ΔΑΟΚ, Π.Ε. Αιτ/νίας
15.15 – 15.30 Πρόβλεψη θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων για τον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, κ. Θελερίτης Νίκος και Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος, Σύμβουλοι ΕΕΟ Group και κ. Σουκάκος Κωνσταντίνος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΕΟ Group
15.30 – 15.45 Προτάσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας – Ερωτήσεις – Συζήτηση – Κλείσιμο